نامه سرگشاده همبستگی برای آز ادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای فدرال ایران و شورای دمکراسی خواهان / به مسئولین سازمان های حقوق بشر سازمان ملل واتحادیه اروپا

تاریخ   ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

خانم ها و آقایان محترم ادامه خواندن Continue reading

۱۶ سال حبس برای آرش جوهری را محکوم می کنیم! / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

آرش جوهری، فعال کارگری ‌و اجتماعی که در شبکه های اجتماعی  در دفاع از حقوق کارگران، زنان و کودکان،  فعالیت می کرد، بیش از سه ماه است که در بازداشت بسر می برد. ادامه خواندن Continue reading