نشست اقدام اقلیمی سازمان ملل: وضعیت اضطراری است

روز شنبه ۱۲ دسامبر/۲۲ آذر، تمامی کشورهای امضا کننده توافق اقلیمی پاریس، به صورت مجازی گرد هم آمدند که پیمانی را که پنج سال پیش بسته بودند تازه کنند و برنامه‌های دقیق خود را برای آینده اعلام کنند. ادامه خواندن Continue reading