اولین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی صادر شد

بنا بر اعلام مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اولین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی صادر و تحویل داده شد. ادامه خواندن Continue reading