آدم ربایی جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

بیش از ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به روش‌های گوناگون چه در داخل و چه در خارج کشور ترور می کند.
اخیرن هم تلاش می کند با کمک کشورهای منطقه و پلیس اینترپل مخالفین سیاسی خود را به دام افکند.
جمهوری اسلامی نظام منتخب مردم نیست و از هیچ گونه مشروعیت سیاسی بین مردم ایران برخوردار نیست، مردم ایران آنرا برسمیت نمی شناسند. ادامه خواندن Continue reading