پشتیبانی از “فراخوان به تظاهرات اعتراضی در پاریس”

هموطنان آزاده مقیم فرانسه
سه انجمن دمکراتیک* در پاریس، در “اعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری، برای توقف شکنجه واعدام و برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران”، فراخوانی را منتشر کرده و از همه هموطنان و محافل دموکرات و آزادیخواه خواسته اند که در تجمع روز شنبه ۱۹ سپتامبر حضور بهم رسانند.
ما ضمن پشتیبانی از این حرکت اعتراضی مشترک، عموم آزادیخواهان را به شرکت فعال در آن فرا می خوانیم. ادامه خواندن Continue reading