بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس ایران

هموطنان ارجمند، خانواده های گرامی ، دانش آموزان عزیز

تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از گفتگوی یک طرفه بامسئولین کشور خسته شده اند، ما میدانیم که قدرتمداران حاکم نیز، یارای شنیدن فریاد عدالتخواهی مردم را ندارند. که گفته اند: کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من از این رو برآن شدیم که برای یافتن مرهمی، بر بخشی از دردهایمان که ره آورد ۴۰ سال بیداد و بی تدبیری است، با شما سخن بگوییم.
ما معلمان میدانیم که دولت های گذشته و امروز، برای آموزش و پرورش فرزندانمان، حتی برای جان آنان نیز هیچ ارزشی قائل نبوده و نیستند. ادامه خواندن Continue reading

جمع دوباره بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران

وز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سراسر کشور از جمله در شهرهای تهران، رشت، اراک، مشهد، اهواز، تبریز، کرج، ارومیه، لرستان، کرمان و شوش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند. ادامه خواندن Continue reading