قبای تاریخ و مصلحت سیاسی روز / ناصر رحیم خانی

این گفتار بیش‌تر می‌پردازد به چگونگی نگاه “امروز” صورت‌بندی‌ها وگرایش‌های سیاسی به “گذشته‌ی تاریخی” و بیان این دریافت که چگونه موقعیت “امروز” و پروژه‌های “فردا”ی صورت‌بندی‌های سیاسی از منشور این “گذشته‌ی تاریخی”، نمودار می‌شود. به بیان دیگر چگونه “گذشته‌ی تاریخی”، قبائی می‌شود بر تن مصلحت سیاسی.

چرا سایه ی کودتای ۲۸ مرداد هنوز با ماست؟چرا جنبش ملی مصدقی، تاریخی نشده است؟ و دیگر اینکه صورت‌بندی‌های سیاسی امروزه چگونه و با چه هدفی به “گذشته‌ی تاریخی” می‌نگرند.

دراین نوشته نگاهی می‌شود به جنبش ملی مصدقی، کودتای ۲۸ مرداد و نگاه امروز صورت‌بندی‌های سیاسی به آن “گذشته‌ی تاریخی” :

• نگاهی به جنبش ملی مصدقی
• نگاه سلطنت‌طلبان به «گذشته»
• مصدق از اسلام سیلی خورد؟
• گرایش اقتصاددانان نئولیبرال و ملی شدن نفت
• مصدق وجبهه ملی، دیروز و امروز
• جبهه ملی و مساله ارضی ایران
• شخصیت مصدق و کابینه‌ی جبهه ملی.

گفت‌وگو پیرامون جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از جمله این پرسش را پیش می‌آورد که چرا هنوز سایه‌ی کودتای ۲۸ مرداد با ماست و چرا هنوز دوره‌ی جنبش ملی مصدقی تاریخی نشده است؟ ادامه خواندن Continue reading

فراخوان به گردهمایی در پاریس برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران!

فراخوان به گردهم آئی در پاریس، شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰

از ساعت ۱۶ تا ۱۸
میدان حقوق بشر، تروکادرو، پاریس

Parvis des droits de l’Homme

Paris 16, Place Trocadéro

بیش از چهار دهه ازعمر ننگین جمهوری اسلامی ایران میگذرد. جمهوری اسلامی از همان اولین روزهای حاکم شدن از حربه زندان، شکنجه و اعدام، برای مرعوب کردن توده ها و قلع و قمع مردم و اپوزیسیون مخالف نظام بصورت سیستماتیک استفاده کرده و می کند. در شرایط فعلی، بحرانی همه جانبه و چند وجهی نظام ناکارآمد را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی فلج کرده است. مبارزه و مقاومت مردم عاصی از گرسنگی، کرونا و استبداد در اشکال مختلف علیه وضعیت موجود همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز شاهد تظاهرات مردم جان به لب رسیده لبنان علیه دولت رانت خوار، فاسد ، ورشکسته و اسلام سیاسی و در راس آن حزب الله لبنان هستیم و دست تظاهر کنندگان لبنان برای آزادی و برابری را به گرمی میفشاریم واز مبارزاتشان پشتیبانی می کنیم. ادامه خواندن Continue reading

بیانیه ی مادران پارک لاله به مناسبت سالگرد کشتارهای تابستان ۶۷

در ۳۲ سال پیش از اواخر تیرماه ۱۳۶۷ تا اواسط شهریور، ملاقات زندانیان سیاسی در زندان های سراسر ایران قطع شد تا جنایت کاران حکومتی در ایران، بتوانند فعالان سیاسی را در سکوت خبری قتل عام کنند. پس از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت در روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ توسط ایران که آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کردند، روح الله خمینی، رهبر وقت با شراکت دست اندرکاران حکومتی، دستور قتل عام زندانیان سیاسی را صادر و اجرایی کردند. با این فرمان هیاتی سه نفره که آن‌ها آن را «هیات عفو» و ما آن را «هیات مرگ» می نامیم، راهی زندان های اوین و گوهردشت و شهرستان‌ها شدند تا عقیده ی زندانیان را کند و کاو کنند که اگر هم چنان بر آرمان‌ خود ایستاده اند، آن‌ها را از صحنه ی روزگار حذف کنند تا بتوانند حکومت اسلامی- ارتجاعی خود را بدون حضور و صدای مخالف، تثبیت کنند و این خوان گسترده ی منابع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را به طور کامل به تصرف خود در آورند. ادامه خواندن Continue reading