بیانیه سە ائتلاف سیاسی به مناسبت ۴۱ مین سالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان

۴١ سال پیش در ۲۸ مرداد ١٣۵٨ همزمان با آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسی ، روح الله خمینی طی یک فتوای جهاد علیه مردم کردستان خواهان آن شد که تمامی نیروهای نظامی ایران اعم از پاسداران، ژاندارمری، کمیته‌ها، ارتش و درکل همه نیروهای نظامی به کردستان یورش ببرند. این فتوا آغازگر جنگی بود که در تاریخ مبارزات کردستان ایران «جنگ سه ماه» نام برده می‌شود که طی آن رژیم با سبعانه ترین شیوه‌ها به روستاها و شهرهای کردستان تهاجم کرده، شمار زیادی از زنان و مردان، کودک و پیر و جوان، طعمه خشونت قرون وسطائی سردمداران تازه به قدرت رسیده شدند. حتی مزارع در امان نماندند و با به آتش کشیدن آنها، در واقع تمامی موجودیت مردم در این منطقه بود که آماج این حملات ددمنشانه قرار داشت. خلخالی جلاد با محاکمات معروف صحرائی و اعدام‌های وحشیانه، آنگونه که بعدها اقرار شد برای ایجاد رعب و وحشت صورت می‌گرفتند، مکمل کننده این جنایات شد ادامه خواندن Continue reading