اجازه نخواهیم داد تیغ سرکوب بار دیگر بر چهره‌ی هفت‌تپه و جنبش رادیکال کارگران کشیده شود / کمپین دفاع از زندانیان هفت‌تپه و اعتراضات کارگری

ضمن دفاع تمام قد از فعالان کارگری؛ مجدانه و در حد توان اعتصاب‌های کارگران هفت‌تپه و سایر کارگرانی را که در دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی در اعتصاب و اعتراض هستند ادامه خواندن Continue reading

در بند رژیم و در چنگال کرونا / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

جمهوری اسلامی با در بند نگاه داشتن فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در حالی که  بیماری کرونا در حال  گسترش در زندانها است آگاهانه با سلامتی و جان آنان بازی می کند ادامه خواندن Continue reading