۳۵ روز از دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه گذشت اتحاد، همبستگی و تشکل مستقل طبقاتی کماکان رمز پیروزی است / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علیه خصوصی سازی و بلاتکلیفی معیشتی و شغلی، و برای پرداخت فوری حقوق های معوقه و بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده و در کل علیه گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان از طرف کارفرمایان با دادن وعده و وعیدها و وقت کشی مسئولان شهرستان، استان و کشور وارد ۳۵ مین روز خود شده است. ادامه خواندن Continue reading