هم پیمان با جمهوری اسلامی به آرزوهای مردم شلیک می کنند / محمد آزادگر؛ هدایت سلطان زاده

ما بصراحت گفته ایم و می گوئیم که، برای حق دموکراتیک ملی، برای حق تعیین سرنوشت آذربایجانی ها در آذربایجان مبارزه می کنیم  و آنرا از مبارزه دیگر ملیت ها برای همان حقوق، از مبارزه برای دموکراسی در سطحی عمومی تر در ایران، جدا نمی دانیم. ادامه خواندن Continue reading

الحاق رسمی سرزمین های فلسطینی هیچ چیزی را تغییر نمی دهد / مصاحبه با رابرت مالی / ترجمه بهروز عارفی

رابرت مالی،مشاور پیشین باراک اوباما برای خاورمیانه، در مورد میزان بُرد طرح الحاق که بنیامین نتانیاهو، روز اول ژوئیه ارائه داد، مردد است. ادامه خواندن Continue reading