ادامه اعتصاب کارگران زغال‌سنگ کرمان

مسئولان محلی کرمان چند روز پیش پایان اعتصاب کارگران شرکت ملی زغال‌سنگ کرمان را اعلام کردند اما این اعتصاب ادامه یافت. خانواده‌ها همراه کارگران در اعتصاب حاضر شدند و زنان برای بیان مشکلات کارگران به جلوی صحنه آمدند. ادامه خواندن Continue reading

دمکراسی، برنامه ریزی و «اطلاعات انبوه» سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم؟ /مانتلی ریویو / ترجمه: ا. مانا

این مقاله بر اساسِ سخنرانی های ۲۰۱۸ در مسکو و کمبریج و ۲۰۱۹ دانشگاه نرمال شانشی در شیان، و دانشگاه سیاست و قانون در پکن تهیه شده است. ادامه خواندن Continue reading