اول ماه مه روز همبستگی کارگران سراسر جهان خجسته و پیروز باد! / سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

 اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ و خطری که این بیماری مهلک برای سلامت عمومی جامعه بشری بوجود آورده است، ادامه خواندن Continue reading