گروه اتحاد بازنشستگان: بار کلیه هزینه های تحمیلی و معوقه از دوش مردم بی چیز برداشته شود

بدنبال شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، زندگی میلیون ها انسان زحمتکشی که تا پیش از آن نیز با شرایط معیشتی فلاکت باری دست و پنجه نرم می کردند، ادامه خواندن Continue reading