پیام آمریکا به ایران: کرونا شما را از تحریم‌ نجات نخواهد داد

آمریکا این هفته با تحریم‌های جدید خود پیام روشنی به جمهوری اسلامی داد: شیوع کروناویروس ایران را از تحریم‌های آمریکا که موجب سقوط درآمدهای نفتی و انزوای اقتصاد آن شده است، نجات نمی‌دهد. ادامه خواندن Continue reading

چکیده تجربه یک پزشک: کمک استراحت مطلق و نوشیدن مایعات به درمان کرونا

یک پزشک متخصص بیماری‌های عفونی در استان خراسان رضوی حاصل تجربه خود از درمان ۵۰۰  تا ۶۰۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا را این گونه خلاصه کرد: ادامه خواندن Continue reading