منشاء کوروناویروس کجاست؟ علیه اپیدمی جهانی بیماری، اکولوژی / سونیا شاه*- ترجمه بهروز عارفی

حتی در قرن بیست و یکم، چینی ها درمان های قدیمی را بهترین وسیله مبارزه با اپیدمی بیماری کوروناویروس می دانند. ادامه خواندن Continue reading

از مبارزات طبقه کارگر ایران برای دستیابی به حداقل مزد منطبق با شرایط زندگی حمایت کنیم / کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

با فرا رسیدن اسفند ماه، همچون سالهای پیش، مسئله حداقل حقوق و دستمزد کارگران زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی و کارمندان ومعلمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ادامه خواندن Continue reading