«برجام» و بن بست جمهوری اسلامی / سر سخن

پس از سپری شدن بیش از چهار سال از آغاز اجرای توافقنامه اتمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، بین جمهوری اسلامی و گروه دولت‌های (۱+۵)، اکنون سرنوشت آن، بیش از هر زمان دیگری، در معرض ابهام قرار گرفته است. ادامه خواندن Continue reading