روحانی از ایرانیان خواست علیرغم شرایط حاکم در انتخابات مجلس شرکت کنند

حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران، برای دومین روز پیاپی از شهروندان ایرانی خواسته علیرغم وضعیت جاری در این کشور در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند. ادامه خواندن Continue reading