آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع ایران و هشت مقام ایرانی وضع کرد

ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع و معادن ایران اعلام کرد و هشت مقام دیگر را به لیست افراد تحریمی افزود. امریکا تهدید کرد چنانچه ایران به “فعالیت‌های تروریستی” ادامه دهد، فشار اقتصادی باز هم شدیدتر خواهد شد. ادامه خواندن Continue reading