واشنگتن در کمال بی تفاوتی جهانی، شهر سازی های استعماری اسرائیل را “قانونی” اعلام می کند / ترجمه بهروز عارفی

سیلون سیپل، اوریان ۲۱، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹

شناسائی رسمی “قانونی بودن” مستعمره نشین های اسرائیلی [موسوم به کولونی]، اقدام جدید دونالد ترامپ در پشتیبانی از سیاست افراطی تل آویو است. ادامه خواندن Continue reading