ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و دانشجویی در ایران بازداشت شده‌اند

گزارش منابع مختلف حاکی از آن است که ده‌ها نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. همچنین برخی از فعالان به نهادهای قضایی یا امنیتی احضار شده‌اند. ادامه خواندن Continue reading