تعرض دوباره به معیشت جامعه / اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

آزادسازی یکباره قیمت بنزین آن هم بدون درنظرداشت تأمین بسترهای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی و با توجه به وخامت شدید وضعیت اقتصادی جامعه را قطعاً نمی توانند به عنوان حمایت از اقشار پایین جامعه حقنه کنند. ادامه خواندن Continue reading

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان به افزایش قیمت بنزین؛ حمله به «انبار نفتی»در سیرجان

در شماری از شهرهای ایران شامگاه جمعه ۲۴ آبان تجمع‌هایی در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین برگزار شده است. ادامه خواندن Continue reading