بازنشستگان ایران: از فقر و رنج تا مقاومت و اعتراض

حدود ۲۰ تشکل و نهاد مربوط به بازنشستگان فراخوانی برای تجمع صادر کرده اند و نوشته اند که بازنشستگان ۱۹ آبان در اعتراض به وضعیت زندگی «غیر قابل تحمل» و «فقر و فلاکت تحمیلی» بی‌سابقه، و برای «دادخواهی» مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع خواهند کرد. «فقر و فلاکت بی سابقه» و «زندگی غیرقابل تحمل» بازنشستگان دقیقا به چه معناست؟ ادامه خواندن Continue reading