بیانیه کانون نویسندگان ایران در مورد اعتراض سینماگران ایرانی به اختناق و سانسور

آنچه می‌تواند جلوی روش‌های اختناق‌آمیز و سانسور را بگیرد اعتراض فعال به آن است. از این زاویه بیانیه‌ی گروهی از سینماگران که روز یازدهم آبان منتشر شد از اهمیت برخوردار است. ادامه خواندن Continue reading