گزارش کانون نویسندگان ایران از یک هفته سرکوب (۱۷ – ۲۳ مهر)

چهارشنبه ۱۷مهر۱۳۹۸: سها مرتضایی، دانشجوی “ستاره‌دار” محروم از تحصیل و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس و معاون دانشگاه تهران نوشت ادامه خواندن Continue reading

واگشایی نوبل اقتصاد – اینگرید کانگراوِن / ترجمه ی/ پرویز صداقت

هفته‌ی گذشته اعلام شد که آبهیجیت بنرجی Abhijit Banerjee، استر دوفلو Esther Duflo  و مایکل کرمر Michael Kremer برنده‌ی نوبل اقتصاد (یا به بیان دقیق‌تر جایزه‌ی بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل) شدند. ادامه خواندن Continue reading