تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان شاغل و بازنشسته همزمان با روز جهانی معلم

روز شنبه ۱۳ مهر ماه، همزمان با روز جهانی معلم، شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معیشتی خود تجمع اعتراضی بر پا کردند. ادامه خواندن Continue reading