ملاحظاتی در باره وقایع اخیر در جنبش کارگری / کانون مدافعان حقوق کارگر

در چند ماهه اخیر به خصوص پس از برگزاری مراسم با شکوه روز کارگر‌، تهاجمات به فعالان کارگری و در تمامی سطوح جنبش کارگری ابعادی وسیع یافته است. ادامه خواندن Continue reading