گزارش پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار – اوت ۲۰۱۹ / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

مقدمه:
ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است. ادامه خواندن Continue reading