در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده / بیانیه‌ی اعتراضی ۵۴ نویسنده و هنرمند

در پی تعیین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی یه اعتراض رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن نسبت به حکم – مجموعا- هجده سال زندان، ادامه خواندن Continue reading