نولیبرالی‌کردن فمینیسم/ الیزابت پروگل، ترجمه‌ و تلخیص/ نیکزاد زنگنه

توضیح: در دهه‌های اخیر، جریان غالبی در فمینیسم از پروژه‌ای معطوف به برابری جنسیتی به ابزاری برای تأمین و ترویج منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ و فراملیتی تبدیل شده است. ادامه خواندن Continue reading