مصاحبه با جلیل مبشری به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران  به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر ،مصاحبه هایی با تعدادی از صاحب نظران سیاسی و کارگری در رابطه با جنبش کارگری ایران انجام داده است . ادامه خواندن Continue reading