صارم الدین صادق وزیری جاودانه شد / عزیز ماملی

زنده یاد صارم الدین صادق وزیری در روز یازدهم  آوریل ٢٠١٨،  کمی بعد از عید نوروز ١٣٩٧ با زندگی وداع کردو همه آزادیخواهان ایران و کردستان را که با نام او آشنا بودند، دراندوه و ماتم فروبرد ادامه خواندن Continue reading