رشد ناسیونالیسم و راست افراطی و فرصت چپ برای نوسازی / گفتگو با اسلاوی ژیژک و آدریان جانستون دو فیلسوف چپ

کامران برادران

اسلاوی ژیژک در ایران آنچنان چهره شناخته‌شده‌ای است که نیاز چندانی به معرفی او احساس نمی‌شود. ادامه خواندن Continue reading

گام‌هایی برای بهبودی بعد از یک فاجعه طبیعی

فجایع طبیعی مانند آتش‌سوزی‌ها، سیل‌ها، طوفان‌ها، خشکسالی‌ها و سایر اتفاقات وحشتناک طبیعی، برای افرادی که به شکل مستقیم با آن درگیر می‌شوند، بسیار چالش‌زا هستند. ادامه خواندن Continue reading