باید طرحی نو در انداخت / ناصر زرافشان

اخبار روز- علی مختاری: در ایران چه خبر است؟ می گوید پاسخ در قالب جواب کوتاه نمی گنجد، در ایران بحران عمیقی وجود دارد با وجوه گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… در ادامه ی گفتگو به اقتضای پرسش های ما به تحلیل رویدادها و تصویر صحنه ی مبارزه ی طبقاتی جاری در کشور و نقش آکتورها می پردازد. ادامه خواندن Continue reading

از تحصن سراسری فرهنگیان حمایت و پشتیبانی می کنیم / همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شورای‌ هماهنگی‌ تشکلهای ‌صنفی فرهنگیان ایرانبا صدور فراخوانی در تاریخ  دوشنبه ۶ اسفند، از معلمان سراسر کشور درخواست کرده است ادامه خواندن Continue reading