۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند / فریبرز رئیس‌دانا

فریبرز رئیس دانا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. ادامه خواندن Continue reading