همه کارگران شرکت ملی فولاد ایران را آزاد کنید / کنفدراسیون جهانی سندیکایی

کنفدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال از دولت ایران خواسته است بدون هیچگونه تاخیری بلافاصله همه کارگران شرکت ملی فولاد ایران را که بخاطر طلب حقوق و خواست های اساسی خود دستگیر شده اند را آزاد کند. ادامه خواندن Continue reading