پیرامون اطلاعیه کنگره شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) / سیروان هدایت وزیری

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی یک اطلاعیه ایی ،  کنگره شانزدهم خود را به تاریخ های ۲۰ مهر و ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ( ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸) اعلام کرده است . ادامه خواندن Continue reading