کشتار ۶۷ و دلیل خاموشی اصلاح طلبان / نظام حسنی

دو سال پیش (۱٣۹۵) انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و اینک پخش یک فایل صوتی دیگر از میرحسین موسوی؛ واقعه نابخشودنی و فراموش ناشدنی اعدام های دهه ی شصت را به سطوح کم مانندی وارد کرد. ادامه خواندن Continue reading