وضع ناگوار سلامتی محمد حبیبی معلم ایرانی دربند

حکم ۱۰ سال و نیم زندان محمد حبیبی شامل هفت سال و نیم زندان بخاطر «تجمع و تبانی در ارتکاب علیه امنیت ملی»، ۱۸ ماه برای «تبلیغ علیه نظام»، و ۱۸ ماه دیگر برای «اخلال در نظم عمومی» است. ادامه خواندن Continue reading