آیا باید مخالف تحریم ایران ار جانب آمریکا بود و آیا مذاکره ایران با آمریکا اصولی است ؟ / سیروان هدایت وزری

ساختمانبندی تیتراین مطلب با سئولاتی تشکیل می شود که پاسخ دادن به این سئولات ، می توان به خیلی دیگر از سئولات و ابهامات در روابط کشورها با ساختار های گوناگون جواب  داد ،  بویژه اینکه ما به عنوان یک جریان  سوسیالیست و دمکرات چه پاسخی برای این سئولات داریم . ادامه خواندن Continue reading

واکنش تهران به هشدار پاریس؛ رد مذاکره بر سر “سه موضوع بزرگ”

بهرام قاسمی گفت، ایران دلیلی برای مذاکره “آن‌هم برای موضوعات غیرقابل مذاکره” نمی‌بیند. لو دریان هشدار داده بود که ایران نمی‌تواند از مذاکره بر سر نقش خود در خاورمیانه، برنامه موشکی و آینده برنامه هسته‌ای‌اش اجتناب ورزد. ادامه خواندن Continue reading