عربستان و عراق بازار نفت ایران در اروپا را به دست گرفتند

پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، عراق و عربستان سعودی، دو رقیب اصلی ایران در اوپک با افزایش کیفیت نفت خام خود سهم‌شان را در بازار اروپا بیشتر کرده‌اند. ادامه خواندن Continue reading