تردید مرکل نسبت به پیشنهاد وزیر خارجه آلمان برای حفظ برجام

وزیر خارجه آلمان به‌تازگی از ایجاد کانال‌های پولی مستقل از آمریکا برای حفظ برجام و بدین ترتیب ادامه مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران سخن گفته بود. صدر اعظم آلمان اما با تردید به این پیشنهاد می‌نگرد ادامه خواندن Continue reading