حکم زندان و شلاق علیه محمد حبیبی را محکوم می کنیم / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دستگاه های اطلاعاتی و قوه قضاییه رژیم اسلامی در همکاری و تبانی با یکدیگر محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران را به زندان طولانی و حکم شنیع و قرون وسطایی شلاق محکوم کردند. ادامه خواندن Continue reading