آخرالزمان نفتی ایران

خالد صالح

خشکسالی، سقوط آزاد ارزش پول ملی، اعتراضات اقتصادی و… به فهرست چالش‌های رژیم ایران مشکل تازه‌ای اضافه شده است: تحریم نفتی. در واکنش، حسن روحانی، همچون سلفش احمدی نژاد، تهدید کرده که ایران تنگه هرمز را خواهد بست. ادامه خواندن Continue reading