توطئه عوامل جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در شرکت نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، ادامه خواندن Continue reading

‌۱۶ کارگر دیگر فولاد آزاد شدند

خانواده‌های شماری از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه و برای سومین روز در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. ادامه خواندن Continue reading

اعتراض خانواده‌های کارگران به ادامه بازداشت ۲۶ کارگر فولاد اهواز

خانواده‌های کارگران بازداشتی فولاد اهواز دوشنبه ۳ دی‌ماه در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند. برخی کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز در کنار خانواده‌های کارگران بازداشتی حاضر شدند. ادامه خواندن Continue reading

اعتراض شدید کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ( TUC ) به سرکوب کارگران

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ( TUC ) با انتشار بیانیه ای سرگشاده در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ضمن اعلام همبستگی عمیق با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، از دولت ایران خواسته است که پنج خواست مشخص این کنگره در همین رابطه را بطور فوری برآورده نماید.
به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران متن این نامه به شرح زیر است:

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان (TUC) اقدامات دولت ایران در سرکوب مستمر فعالین سندیکایی، دانشجویان و دیگر فعالین در سراسر ایران را محکوم می کند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همبستگی عمیق خود را با مبارزات کارگران مجتمع ملی فولاد اهواز و کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای رسیدن به خواست بر حق و مشروع شان اعلام می دارد.
ما از اعتصاب نزدیک به شش هفته ای کارگران فولاد که در اعتراض به قصور کارفرما در عدم پرداخت ماهها حقوق برپا شده است، حمایت می کنیم.
کارگران مجتمع ملی فولاد اهواز بیش از یک سال است که با مالکان بخش خصوصی این مجتمع که به تعهد خود در رساندن فعالیت مجتمع به ظرفیت کامل عمل نکرده اند، درگیری دارند. کارگران خواستار بازگشت کارخانه به بخش عمومی و سرمایه گذاری دراز مدت به منظور تضمین سود اوری و ادامه کاری مجتمع می باشند.
واکنش مقامات ایران در برابر این اعتصاب و اعتراض ها طبق معمول بی رحمانه بوده است. در ساعات اولیه روز دوشنبه ۱۷ دسامبر نیروهای امنیتی به منازل بسیاری از کارگران هجوم بردند و ٣۱ نفر از نمایندگان کارگران را دستگیر کردند. چند ساعت بعد، ده نفر دیگر از کارگران اعتصابی بازداشت شدند.
بعد از این اقدامات، کارگران اعتصابی ملاقات با استاندار خوزستان را رد کردند و اعلام داشتند تا هنگامی که همه دستگیر شدگان آزاد نشوند، وارد هیچ مذاکره ای نخواهند شد.
خواسته های کارگران مجتمع فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه مبنی بر معکوس سازی موج خصوصی سازی ها و کنترل تولید توسط کارگران، مورد حمایت بخش بزرگی از سندیکاها و تشکل های کارگری و سازمان های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و نیز حمایت فزاینده جامعه در ایران را به همراه داشته است.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان از مقامات ایران می خواهد که خواسته های زیر را بطور فوری برآورده نمایند.

· آزادی همه کارگران و فعالین سندیکایی از زندان؛
· پرداخت همه دستمزدهای معوقه و پرداخت نشده؛
· فراخواندن یگان های ضدشورش از کارخانه و اطراف آن و توقف همه تمهیدات دیگر که برای سرکوب کارگران اتخاذ شده است؛
· آغاز مذاکره جدی دولت ایران با کارگران در مورد باز گرداندن کارخانه به بخش عمومی بر مبنای آنچه که در قانون اساسی در مورد شکست و قصور کارخانه های خصوصی شده پیش بینی گردیده است؛
· دولت ایران، حقوق کارگری را مطابق با مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، شامل مقاوله نامه ٨۷ و ۹٨ به رسمیت بشناسد، احترام بگذارد و اجرایی کند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همراه با جنبش جهانی اتحادیه های کارگری از نزدیک موضوع را پیگیری می کند.

همه کارگران شرکت ملی فولاد ایران را آزاد کنید / کنفدراسیون جهانی سندیکایی

کنفدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال از دولت ایران خواسته است بدون هیچگونه تاخیری بلافاصله همه کارگران شرکت ملی فولاد ایران را که بخاطر طلب حقوق و خواست های اساسی خود دستگیر شده اند را آزاد کند. ادامه خواندن Continue reading

کارگران فولاد اهواز ضرب‌الاجل تعیین کردند

کارگران تا شنبه ۲۴ آذر به مسئولان استان خوزستان برای رفع مشکل تولید در گروه صنعتی ملی فولاد اهواز فرصت دادند. میثم آل‌مهدی کارگر این کارخانه که یک روز قبل بازداشت شده بود، آزاد شد. ادامه خواندن Continue reading

پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران به چهارمین کنگره جهانی کپنهاک دانمارک / کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

 

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری .

چهارمین کنگره جهانی

کپنهاک دانمارک ۲-۷ دسامبر ۲۰۱۸

پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران

 ارائه شده از سوی

انگلستان( TUC) فرانسه (CGT)  فرانسه (CFDT) ایتالیا (CGIL) نروژ(LO) سوئد(LO)آلمان () کانادا(CLC)

از یک ماه پیش ایران یک موج اعتصابات سراسری و تظاهرات کارگران بخش های مختلف وهمچنین دانشجویان  را بر علیه وضعیت اقتصادی فاجعه بار ،تشدید فقر ومهم ترسرکوب خشونت بارکارگران و رهبران انان مانند اسماعیل بخشی و علی نجاتی از سرمی گذراند.فقر،افسار گسیخته افزایش می یابد. تحریم های همه جانبه و فشرده امریکا، ضعف مدیریت  فلاکت اقتصاد ی را تشدید می کند واین کارگران  هستند که هزینه آن را پرداخت می کنند. مشاغل از دست می روند وفقرمزدی بیش از پیش شاغلین را در برمی گیرد.

هر اعتصاب و هر مطالبه قانونی یک حرکت برعلیه امنیت ملی تلقی می شودوبادستگیری و اذیت وخشونت روبرو می شود .

کنگره کنفدراسیون بین المللی  اتحادیه های کارگری درکپنهاگ با همه کارگران ودانشجویان ایران اعلام همبستگی می کند.

ماسیاست ضد کارگری رژیم تهران را محکوم می کنیم،ما خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همکارانمان هستیم ،ما خواستاریم که تشکل های کارگری مستقل و شورای کارگران ،نماینده قانونی آنان شناخته شوند .

ما اعلام می کنیم که تحریم ها باید متوفف شود ،حقوق کارگران و دیگرحقوق بشردر ایران رعایت شود،مابا کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدارسیون جهانی اتحادیه ها همکاری خواهیم کرد با تا رعایت عدالت درباره کارگران ایران تضمین شود .