آیا با این متد بحث به “تشکل بزرگ چپ ایران” میتوان رسید؟ نقدی بر مطلبی تحت عنوان “به کجا چنین شتابان؟” وهاب انصاری – علی صمد

وهاب انصاری – علی صمد
آیا با این متد بحث به “تشکل بزرگ چپ ایران” میتوان رسید؟

منبع :اخبار روز
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱٣۹۵ – ۱ ژوئن ۲۰۱۶

رفیق محمد اعظمی مطلبی تحت عنوان “به کجا چنین شتابان؟” در پاسخ به اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران نوشته است. در بخش اول این مطلب حرفهای کلی درستی در نکوهش تقدس گرایی و منزه طلبی چپ ایران گفته است. اما در ادامه آنجایی که به مشخص میپردازد، متاسفانه خود گرفتار همان برخوردهایی میشود، که به نقد آنها پرداخته است. ادامه خواندن Continue reading

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درباره «گفتگو پیرامون پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”»

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت مصاحبه ای در سایت عصرنو با عنوان «پروژه وحدت چپ را ادامه می دهیم!» منتشر شد که در آن پیرامون پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» و روند طی شده و برخورد سازمان اتحاد فدائیان خلق با آن، نکات نادقیق و بعضا نادرستی طرح شده است. ادامه خواندن Continue reading

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟ / کمال خسروی

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟ / کمال خسروی

نقد اقتصاد سیاسی / ۱ هفته پیش

/ نقد تئوری «سرمایه‌داری ناب» و «دیالکتیک سرمایه» ــ بخش نخست: اونو و سِکین /

glassmobiusstrip_featured

(برای مطالعه‌ی نسخه‌ی پی دی اف مقاله Naghd_Uno_Sekine-03052016-KK (1) را کلیک کنید) ادامه خواندن Continue reading

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی | تونی اسمیت | ترجمه: امین حصوری

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی | تونی اسمیت | ترجمه: امین حصوری
توسط: پراکسیس |
۱۰ May 2016 |
بدون دیدگاه

tonysmith1تونی اسمیت
دریافت نسخه‌ی PDF

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مند جهانی‌سازی

برگردان: امین حصوری ادامه خواندن Continue reading

نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران / فرامرز دادور

سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود. خطوطِ زیر حول محور دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود. ادامه خواندن Continue reading

با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس استبداد دینى گام موثرى در نفی نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن برداریم / بیانیه‌ شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران

انتخابات، در درازای حیات جمهوری اسلامی ایران، همواره به علت سلطه ی استبداد دینی و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات، از جمله قانون انتخابات آن بر اساس قانون اساسی اسلامی، تهی از ابتدائی‌ترین موازین دموکراتیک و آزاد بوده است. انتخاباتِ دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده در ایران نیز استثنایی بر این قاعده ی عمومی در جمهوری اسلامی نمی باشد. ادامه خواندن Continue reading

ارزیابی ما از روند آغاز، پیشرفت و حاصل کار پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» / کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گروه «تدارک و سازماندهی» گزارش خود را زیر عنوان «گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ” » منتشر کرد. ادامه خواندن Continue reading

ادامه پروژه وحدت با تاکید بر اشتراکات و تکمیل آن ها ممکن است! / پرویز نویدی – مسعود فتحی

 

اکنون ماه هاست که پروژه وحدت چپ عملا بلاتکلیف مانده است. گزارشی که گروه کار تدارک و سازماندهی داده است، نشان دهندۀ دو گرایش در مورد سرنوشت این پروژه است. از یک سو تاکید بر ادامه کار و رسیدن به برگزاری کنگرۀ مشترک و از سوی دیگر عدم امکان ادامۀ این پروژه. کنگرۀ فوق العاده سازمان  ما نیز با وجود دو دیدگاه موازی در مورد پروژه وحدت چپ، ادامه یا توقف آن، از رسیدن به یک تصمیم مشترک جمعی بازماند. اکنون با توجه به اعلام موضع نیروهای این پروژه، زمان تصمیم گیری فرارسیده است. ادامه خواندن Continue reading