رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبش‌های زحمتکشان جهان / ناصر زر افشان

ناصر زرافشان: در بارۀ اول ماه مه و دلیل گزینش این روز بعنوان روز جهانی کارگر بارها گفته و نوشته‌اند و هدف من در اینجا تکرار آنها نیست. ادامه خواندن Continue reading

چپ قرن بیست‌و‌یکم ضدسرمایه‌داری خواهد بود / انزو تراورسو / ترجمه :علی سالم

انزو تراورسو، استاد دانشگاه کرنل آمریکا و از جمله روشنفکران انتقادی اروپا، در گفت‌وگوی زیر به وضع کنونی چپ و رابطه آن با شکست‌های گذشته خود می‌پردازد. او به چهار الگوی چپ قرن بیستم اشاره می‌کند و معتقد است هیچ یک از این الگوها دیگر عملی نیستند. بنابراین بازسازی چپ منوط به کنارگذاشتن این الگوها و ارزیابی شکست آنهاست … ادامه خواندن Continue reading

اپوزیسیون چپ و دمکراسی در ایران / فرامرز دادور

در مقابل جنبش هایِ دمکرات و چپ ایران که برایِ آینده ای آزاد، عادلانه و پلورالیستی تلاش میورزند، در میان مقولاتِ مهم سیاسی، بررسیِ موضوعات دمکراسی و عدالتِ اقتصادی بسیار حیاتی هستند. ادامه خواندن Continue reading