وضع ناگوار سلامتی محمد حبیبی معلم ایرانی دربند

حکم ۱۰ سال و نیم زندان محمد حبیبی شامل هفت سال و نیم زندان بخاطر «تجمع و تبانی در ارتکاب علیه امنیت ملی»، ۱۸ ماه برای «تبلیغ علیه نظام»، و ۱۸ ماه دیگر برای «اخلال در نظم عمومی» است. ادامه خواندن Continue reading

«کسی شکلات نمی‌خواد؟» − پدیده دستفروشی در متروی تهران

شروین میرزایی

«مترو تهران روزانه حدود ۲ میلیون مسافر را جا به جا می‌کنند.» این جمله را محمد علیخانی – رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده بود. ادامه خواندن Continue reading

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

امسال در حالی به استقبال مهر و سال جدید آموزشی می رویم و در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم که بحران های اقتصادی و اجتماعی، عرصه را بر مردم، معلمان و بسیاری از خانواده های دانش آموزان تنگ کرده است. ادامه خواندن Continue reading

اعتصاب گسترده در شھرھای کردستان

مردم کردستان امروز با اعتصاب سراسری و تعطیلی کارھای روزمره، خشم خود از اعدام زندانیان سیاسی و حملات خونبار حکومت ایران را نشان دادند.
این اعتصاب بھ دعوت احزاب کرد ایرانی صورت گرفت و از سوی بخش بزرگی از نیروھای دیگر اپوزیسیون مورد حمایت
قرار گرفت. ادامه خواندن Continue reading