قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان ایران ۱۱ آذر ۱۴۰۰

اخبار روز: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان در ۱۱ آذر با اشاره به بحران های جاری در کشور خاطر نشان کرد که برکسی پوشیده نیست، ادامه خواندن Continue reading

حکم اعدام آرمان عبدالعالی اجرا شد

حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم علیرغم تلاش‌ها برای نجات او اجرا شد.

دویچه وله:‌ حکم اعدام آرمان عبدالعالی اجرا شد. اتهام او قتل دوست دختر خود در سن ۱۷ سالگی بود. ادامه خواندن Continue reading

احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، اجتماعی و مدنی محکوم است / بیانیه مشترک تشکل ها

۸ تشکل کارگری ، فرهنگیان و بازنشستگان از جمله سندیکاهای کارگران شرکت واحد و هفت تپه با انتشار بیانیه مشترکی به احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش های کارگری ،اجتماعی و مدنی اعتراض کردند. ادامه خواندن Continue reading

قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۲۲ مهر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

ما امروز درحالی بنابر فراخوان شورای هماهنگی، همسو با سایر فرهنگیان شاغل و بازنشسته‌ کشور تجمع کرده‌ایم که بیش از هر زمان دیگر زندگی و معیشت معلمان در تنگناست، وضعیت آموزش فرزندان این سرزمین به انحراف رفته است. تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین قربانی چپاول و غارت منابع ثروت این کشو رشده است. ادامه خواندن Continue reading