حزب جدید، برنامه کهنه! نقد سند سیاسی وبرنامه کنگره اول حزب چپ (فدائیان خلق) / احمد آزاد

 

نخستین کنگره حزب چپ در راه است و بررسی و احتمالا تصویب سند سیاسی و  «برنامه حزب در راستاهای عمومی» آن در دستور آن قرار دارد. این دو سند اخیرا از سوی کمیسیون مامور تدارک آنها در برخی سایتها  منتشر شده است. ادامه خواندن Continue reading

تمرکز زدائیِ دمکراتیک، یک هدفِ مبارزاتی / فرامرز دادور

برای اندیشمندان و فعالانِ خواستارِ ایجاد دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران مهم است که از حالا ترسیم نسبتا مشخصی از ساختار اداری برایِ جامعهِ آزاد در آینده داشته باشند. ادامه خواندن Continue reading

باید طرحی نو در انداخت / ناصر زرافشان

اخبار روز- علی مختاری: در ایران چه خبر است؟ می گوید پاسخ در قالب جواب کوتاه نمی گنجد، در ایران بحران عمیقی وجود دارد با وجوه گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… در ادامه ی گفتگو به اقتضای پرسش های ما به تحلیل رویدادها و تصویر صحنه ی مبارزه ی طبقاتی جاری در کشور و نقش آکتورها می پردازد. ادامه خواندن Continue reading

خیزش آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم ایران / فرامرز دادور

در این روزها ما شاهد ظهور تحولات سریع سیاسی در سراسر ایران هستیم. بعد از گذشت ۴۰ سال اختناق سیاسی، ناعدالتی و فساد اقتصادی، مردم ایران با شروع اعتراضات گسترده خیابانی و طرح شعارهای رادیکال ضد حکومتی، در راستای انجام یک انقلاب دمکراتیک حرکت نموده اند. ادامه خواندن Continue reading

انقباض بودجه فقط فرودستان را هدف گرفته‌است / گفتگو با پرویز صداقت در باره ی بودجه سال ۹۷

پرویز صداقت معتقد است: افزایش نرخ حامل‌های انرژی، بیشترین تاثیر را روی افزایش قیمت کالاهای اصلی خواهد داشت و از این طریق، فقط فرودستان و مزدبگیران متضرر می‌شوند. ادامه خواندن Continue reading

اپوزیسیون مردمی، جنبش چپ و جمهوری / فرامرز دادور

یکی از موانع در مقابل ایجاد همگرایی و انسجام سیاسی میان گرایش های مختلف در اپوزیسیون مردمی، نبودِ استنباطِ  مشترک در مورد مقولهِ جمهوری و اهمیتِ محوری آن در ایجادِ ساختار سیاسیِ دمکراتیک در جامعهِ آبنده است. ادامه خواندن Continue reading